Podle zákona jsou stanovené určité podmínky, jako např. potřebný věk k odchod do důchodu tabulka. Druhou podmínkou je potřebná odpracovaná doba, potažmo doba účasti na pojištění. Bez splnění těchto podmínek nelze řádně nastoupit do penze a pobírat případné dávky od státu.

Jak se orientovat

Běžný člověk se může ve zmiňovaných zákonech ztrácet a v podmínkách k nároku na penzi se příliš neorientovat. Je ale nutné, aby byl člověk informovaný a věděl, na co má nárok. Jasné, přehledné a podrobné informace, kalkulačku k výpočtu věku potřebného k tomu, abyste mohli do penze a mnohem více, naleznete na našich internetových stránkách. Navštivte náš portál, pak budete zase o něco chytřejší a dozvíte se to, co potřebujete.